Plaatsbeschrijving

Sinds april 2007 is het verplicht om een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te maken wanneer het gehuurde goed als hoofdverblijfplaats dient voor de huurder. Het is zowel voor de huurder als voor de verhuurder een must. Het is een dankbaar document dat aan het einde van een huurovereenkomst heel wat pijnlijke discussies vermijdt.

 

Hoe gaat de procedure van een plaatsbeschrijving nu precies in zijn werk?

De plaatsbeschrijving, ook wel eens staat van bevinding genoemd, kan best gebeuren in de periode dat het onroerend goed onbewoond is, maar wettelijk gezien kan het maximum tot de eerste maand van bewoning. Het is een karwei waar zeer veel tijd in kruipt.
Alle kamers moeten namelijk stuk voor stuk nauwkeurig beschreven worden en het best maakt men dit verslag op in combinatie met foto's. Beelden zeggen uiteraard zoveel meer dan woorden.

De huurder en verhuurder kunnen zelf een plaatsbeschrijving opstellen, maar ze kunnen deze taak ook uitbesteden aan een derde.
Ook wij, Immo Primo, kunnen uw plaatsbeschrijving opmaken. Dankzij onze ervaring en expertise weten wij waarop we moeten focussen om een gedetailleerd én objectief verslag te verkrijgen. In dit geval zal elke partij opdraaien voor de helft van het ereloon.

De plaatsbeschrijving moet bij de huurovereenkomst worden gevoegd en samen geregistreerd worden. Als u met Immo Primo in zee gaat wordt u ook onder meer van deze taak ontlast.

Een plaatsbeschrijving dient om bij afloop van een huurovereenkomst de schade te kunnen opmeten. Zo kan men onmiddellijk bepalen welke schade reeds bestond en welke schade nieuw is. Een gedetailleerde plaatsbeschrijving heeft in het verleden zijn nut zeker al bewezen! Zo gaat men uit van de veronderstelling dat wat niet is opgenomen in de plaatsbeschrijving nieuwe schade is en de huurder deze moet herstellen. Schade door het normale gebruik van de gehuurde of overmacht moet de huurder niet vergoeden.

 

Indien u geïnteresseerd bent, kan u steeds binnenspringen bij ons op kantoor of kan u ons contacteren via mail of telefoon.